Informacje dla uczniów


Doradztwo zawodowe - informacje o zawodach

Zwroty podręczników:
klasy SP: uczniowie pod opieka wychowawcy samodzielnie oddaja podreczniki oraz inne ksiażki lub rodzice, zgodnie z deklaracja
1a, 1c, 1d – 10.06.2019 w godzinach 8 - 15 oraz 16 - 17
1b, 2a, 2b – 11.06.2019 w godzinach 8 - 15 oraz 16 – 17
2c, 4a, 4b – 12.06.2019 w godzinach 8 -14 oraz 16 – 17
4c , 4d - 13.06.2019 w godzinach 8 - 15 oraz 16 – 17
5a, 5b – 14.06.2019 w godzinach 8 - 14 oraz 16 – 17

Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch kontynentów
REGULAMIN KONKURSU  WIEDZY O  PATRONIE SZKOŁY TADEUSZU KOŚCIUSZCE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Ulotka MEN dotycząca rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ...

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych województwa łódzkiego
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 

Proponowane tematy projektów 2018/2019

       
Zajęcia pozalekcyjne

Klub Miłośników Kultury i Sztuki


Biblioteka

Edukacja wczesnoszkolna

J. polski

J. angielski

J. niemiecki

Historia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Geografia/Przyroda

Biologia

Zajęcia techniczne/Technika

Informatyka

Muzyka/Zajęcia artystyczne

Plastyka

WF

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia/Etyka