Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Rok szkolny 2017/2018

Wspólne wróżenie
Konkurs plastyczny "Jesienne drzewo"
Policja na Wyspie Radości
Konkurs „Witraż bożonarodzeniowy”