ul. 20 Stycznia 9/13  95-200 Pabianice
tel. (42) 214-50-86   fax. (42) 227-55-32

  sekretariat@sp16pabianice.pl