REKRUTACJA  

  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  a. zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu – na podstawie zgłoszenia
  Wzór zgłoszenia ucznia z rejonu

  b. zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku
  Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły

  Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 16 do klasy wyższej niż pierwsza
  Oświadczenie woli

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 stycznia 2021 r. -  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Szkół Podstawowych

  UCHWAŁA NR XXXVI/459/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pabianice - Miasto Pabianice.

  ------------------------------------------------------------------
  WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
  Procedura rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

  Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki:

  20 STYCZNIA 1 - 28, 29-53N
  BOCZNA
  BRACKA 1, 3-69
  BUGAJ 56-100
  DREWNOWSKA 1-23, 25
  GAWROŃSKA
  MIKOŁAJA KOPERNIKA
  NARCYZA GRYZLA
  BOLESŁAWA NAWROCKIEGO 13-23
  N, 25 i wzwyż
  OWSIANA
  GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO 1-21
  PŁK. HENRYKA ŚWIETLICKIEGO
  ŻYTNIA


  N - tylko numery nieparzyste