"Kwiaty dla Babci i Dziadka"
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dla uczczenia wszystkich Babć i Dziadków zorganizowały szóstą edycję programu "Kwiaty dla Babci i Dziadka" - pod honorowym patronatem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy p. Hanny Gronkiewicz-Walz. Program ten obejmował ogólnopolski konkurs plastyczny, dla uczniów szkół z całej Polski oraz warsztaty plastyczne dla jego laureatów. Nasza uczennica Paulina Kacprzyk z klasy 3E zajęła 2 miejsce. Finałem programu była gala "Kwiaty dla Babci i Dziadka", która odbyła się w poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Uroczystość ta została otworzona przez burmistrza Dzielnicy Rafała Miastowskiego. W gali uczestniczyli dziadkowie, wnuczęta oraz Honorowe Babcie i Dziadkowie Programu z poprzednich lat; Teresa Lipowska, Janusz Tylman, Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński. Uroczystość poprowadzili Anna Popek i Conrado Moreno. Tegoroczną edycję programu wsparli i zaszczytne miano Honorowej Babci i Honorowego Dziadka uzyskali: Magda Umer i Michał Olszański. Podczas uroczystości musieli odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wnuków. Po rozdaniu nagród laureatom, galę uświetnił fantastyczny występ zespół Megitza z niezwykłą wokalistką Małgorzatą Babiarz. Na zakończenie spotkania zaproszeni dziadkowie i babcie wzięli również udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.
Paulina wróciła z Warszawy bardzo zadowolona z dyplomem i nagrodami. Uczennicę do konkursu zgłosiła p. Beata Debich.