Piknik Zawodów
W dniu 30 maja 2014r. uczniowie klas II i III wzięli udział w „Pikniku zawodów” organizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.
W ramach pikniku uczniowie zwiedzali szkołę, oglądali wystawy rysunków, projektów edukacyjnych i konkursowych, uczestniczyli w pokazie maszyn rolniczych oraz degustacji wyrobów uczniów zwiedzanej szkoły. Ponadto wzięli udział w turnieju piłki nożnej, w którym zajęli IV miejsce. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Magdalena Pintera-Wall i p. Justyna Michalak.