„Moja wymarzona ekopracownia”
Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach uczestniczyło w Konkursie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia” zorganizowanym w 2015r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Szkoła uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn.:
„Wymarzona geograficzna ekopracownia przy Gimnazjum nr 3 w Pabianicach”
Wartość ogólna zadania wynosi 37639,00 zł, z czego 33909,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi.
Przyznane środki finansowe pozwoliły na gruntowną modernizację istniejącej pracowni geograficznej. Zakres projektu obejmował:
- położenie gładzi gipsowej, malowanie ścian, cyklinowanie parkietu, przyklejenie fototapet,
- zakup wyposażenia pracowni: ławek, krzeseł, biurka, mebli, stojaków na mapy, tablicy korkowej,
- zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, głośników, programów multimedialnych,
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów m.in. tellurium, teleskopu, zestawów do badania jakości powietrza, wody, gleby, modelu energii odnawialnej, plansz o tematyce ekologicznej, map, globusów.

www.zainwestujwekologie.pl

tekst i foto: Ewa Widz