Akcja "Sprzątanie Świata"

W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata". Hasło tegorocznej 24 edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”.
Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko.
Nasi uczniowie angażując się w akcję „Sprzątania Świata” kształtują w sobie postawy proekologiczne oraz wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.
        W tym roku porządkowaliśmy zarówno teren przy szkole, jak również okoliczne ulice. Bardzo cieszy nas fakt, że śmieci jest z roku na rok coraz mniej. Życzylibyśmy sobie, aby nie było ich wcale. Środowisko to nasz wielki sprzymierzeniec, a my – ludzie bezmyślnie je zaśmiecamy!!! Może czas się nad tym zastanowić!? Póki nie jest za późno!
         Wierzymy, że takie akcje zachęcą młodzież do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!

tekst i foto: M. Pintera-Wall