Szkolny konkurs taneczny

W dniu 24.04.2018r. na świetlicy szkolnej odbył się szkolny konkurs taneczny. W konkursie brały udział dziewczynki (cheerleaderki) z klas I i III uczęszczające na dodatkowe zajęcia taneczne prowadzone przez p. Justynę Nowak. Zadaniem uczestniczek było samodzielne przygotowanie krótkiego układu tanecznego do wybranej muzyki. Rówieśnicy występujących uczennic z zaciekawieniem obserwowali i dopingowali koleżanki ze szkoły.
 
W starszej grupie wiekowej wystąpiły:
1. Nadia Adamczewska 3 a
2. Daria Baj 3 a
3. Lena Baj 3 a
4. Joanna Hanka 3 a
5. Maja Jasińska 3 a
6. Natalia Kozik 3 a
7. Vanessa Ber 3 b
8. Kinga Podsiadła 3 b
9. Lidia Szynka 3 b
10. Zofia Żelewska 3b
 
I MIEJSCE - Daria Baj, Lena Baj i Natalia Kozik
II MIEJSCE - Vanessa Ber i Lidia Szynka
III MIEJSCE - Maja Jasińska

 
W młodszej grupie wiekowej wystąpiły:
1. Barbara Fiuk 1 a
2. Julia Bartłomiejczyk 1 a
3. Abigail Jaros 1 b
4. Laura Banaś Prościewicz 1 c
5. Julia Pietrzak 1 c
6. Julia Łodkowska 1 c

 
I MIEJSCE - Laura Banaś Prościewicz
II MIEJSCE - Julia Bartłomiejczyk
III MIEJSCE - Barbara Fiuk

 
W jury zasiadły: p. Małgorzata Stachelska - kierownik świetlicy, p. Daria Dąbrowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p. Magdalena Pintera-Wall - pedagog szkolny
i p. Justyna Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY za udział w konkursie i wspaniałą zabawę !!!

tekst i foto: J. Nowak