Warsztaty „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”

W dniu 04.12.2018r., w sali terapeutycznej nr 62, odbyły się warsztaty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalące umiejętności plastyczne oraz pobudzające kreatywność. W trakcie zajęć uczniowie tworzyli kartki  świąteczne dla swoich bliskich.
Warsztaty przygotowały i przeprowadziły: p. E. Milczarek, p. D. Gwiazdowska i p. A. Rosińska.

tekst i foto: D. Gwiazdowska