Pamiętamy - Społeczność SP 16

„ Ile razem dróg przebytych,
ile ścieżek przedeptanych,
ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami.
 
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń(…)
 
Byli wśród nas!
Oddani swojej pracy, uśmiechnięci, życzliwi.
Pamiętamy o NICH!
Pozostaną w naszych sercach.

tekst i foto: M. Bielecka
na cmentarzu
na cmentarzu
na cmentarzu
na cmentarzu
na cmentarzu