Rozstrzygnięcie II szkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej

Dnia 27 marca odbył się w naszej szkole kolejny, już II Konkurs Piosenki Ekologicznej.
Uczniowie mieli wykonać jedną piosenkę o tematyce ekologicznej lub przyrodniczej.
Jury w składzie:
Pani dyrektor Ilona Paszkiewicz – przewodnicząca jury;
Pani Justyna Nowak - kierownik świetlicy;
Pani Marta Buczkowska – nauczyciel wspomagający
Pani Wioletta Sobieraj -  nauczyciel muzyki
oraz przedstawicielka samorządu szkolnego – Julia Holwek z kl. 8 c

oceniało: 
- dobór repertuaru związany z charakterem i tematyką konkursu,
- interpretację wokalno-sceniczną,
- poziom warsztatu wykonawczego,
- ogólny wyraz artystyczny,
- dostosowanie poziomu trudności utworu do możliwości wokalnych wykonawców.
 
Jury po trudnych obradach ustaliło kolejność miejsc.
W kategorii: klasy I – III:
I miejsce zajął duet -  Iga Kowalska i Liliana Kołodziejczyk z kl. 2 c
II miejsce - Aleksandra Juszczyk z kl. 2 c
III miejsce - Samuel Lorenc  kl. 1 a
Wyróżnienia: 
·Zoya Israni kl. 2 a
·Antoni Kacprzak kl. 2 c

W kategorii klas IV – VIII:
I miejsce – Zuzanna Brocka, Apolonia Wójcik kl. 4 c
II miejsce - Abigail Jaros kl. 6 b
III miejsce – Maria Kowalczyk, Julia Jaworska kl. 4c


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Konkurs prowadziły: Ania Pęczek I Martyna Kościuch z kl. 8 c.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i małe słodkości a laureaci - nagrody. 
Konkurs zorganizowała i przygotowała Pani Wioletta Sobieraj - nauczyciel muzyki.

tekst i foto: W. Sobieraj
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie