ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W dniu 08.11.2023 z okazji Święta Patrona Szkoły odbyła się wyjątkowa prelekcja dla młodzieży przeprowadzona przez Panią Annę Kulazińska, historyka i pasjonatkę życia Tadeusza Kościuszki. O Tadeuszu Kościuszce jako bohaterze Polski i USA, znakomitym dowódcy i inżynierze wojskowym, a zarazem człowieku, który przywiązywał wielkie znaczenie do ideałów wolności i tolerancji opowiadała Pani Anna Kulazińska z wielkim entuzjazmem, przedstawiając postać Tadeusza Kościuszkę jako wielkiego bohatera.

Była to wyjątkowa lekcja historii w której uczestniczyli uczniowie klas V, VI i VII. Prelekcja przypomniała nam najważniejsze wydarzenia z życia Patrona. Mieliśmy okazję przekonać się, że Kościuszko człowiekiem wielkich czynów nie stał się z dnia na dzień. Wytrwale dążył do celu, sumiennie wywiązywał się ze swoich obowiązków, stawiał czoła przeciwnościom losu i rzetelnie zapracował na szacunek i uznanie. Była to zatem dla nas prawdziwa lekcja wychowawcza.

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyłączyli się do wspólnych działań podjętych z okazji
ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY.

tekst i foto: M. Pintera-Wall
patron
patron
patron
patron
patron
patron
patron
patron
patron