Klasy integracyjne w naszym gimnazjum

"Nie przebierajmy w ludziach, komu właściwie mamy pomagać. Gdy widzimy ludzkie potrzeby - wszystko jedno, duszy czy ciała - niech nas już wtedy nic nie obchodzi, oprócz jednego: jak je zaspakajać i jak skutecznie pomóc braciom."

Kardynał Stefan Wyszyński

 

Od początku do naszej szkoły uczęszczali uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Było ich w każdym roczniku kilku. Jednak dopiero w roku 2004 można było przystąpić do realizacji otworzenia w naszym gimnazjum oddziałów integracyjnych. W roku szkolnym 2004/2005 została utworzona pierwsza klasa integracyjna, do której uczęszczało obok uczniów zdrowych pięcioro uczniów niepełnosprawnych.

Głównym celem klas integracyjnych jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości i potrzeb. Uczniowie pełno i niepełnosprawni uczęszczający do tej samej klasy, mają możliwość nauczyć się współdziałania, zrozumienia i respektowania potrzeb innych.
Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów, w tym od 1 do 5 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.
Szkoła przyjmuje do klasy integracyjnej uczniów niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Dzieci zdrowe przyjmowane są do klasy po spełnieniu następujących warunków:
* posiadają pisemną zgodę Rodziców (na podaniu) na uczęszczanie do takiej klasy;
* mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania;
* nie mają bardzo słabych wyników w nauce.
W klasie integracyjnej realizowana jest podstawa programowa dla gimnazjum na takim samym poziomie jak w innych oddziałach. Obok nauczyciela przedmiotu, na niektórych lekcjach obecny jest nauczyciel wspierający. Jego głównym zadaniem podczas lekcji jest współpraca z nauczycielem prowadzącym, mająca na celu zapewnienie sprawnego tempa pracy uczniów.

Szczegółowych informacji o klasach integracyjnych udziela
wicedyrektor gimnazjum p. Ilona Paszkiewicz.

Procedury przygotowywania opinii o uczniach do instytucji wspomagających proces wychowawczy

Lekcja języka angielskiego w klasie I A   (rok szkolny 2016/2017)

Lekcja matematyki w klasie I B   (rok szkolny 2016/2017)

Lekcja biologii w klasie I C    (rok szkolny 2016/2017)

Lekcja zajęć artystycznych w klasie II A   (rok szkolny 2016/2017)

Lekcja języka polskiego w klasie II B   (rok szkolny 2016/2017)


Lekcja języka niemieckiego w klasie III A   (rok szkolny 2016/2017)


Lekcja chemii w klasie III B   (rok szkolny 2016/2017)


20.03.2017 Wycieczka do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi
30.09.2016 Dzień chłopaka w klasie 1C
27.09.2016 Wycieczka klas integracyjnych po ziemi tomaszowskiej
22.05.2015 Przedstawienie z okazji Dnia Matki pt."Dla Niej i o Niej"
15.05.2015 Wycieczka klas integracyjnych do Oświęcimia, Zakopanego i Krakowa
05.05.2015 Wycieczka klas 3a, 3c i 3f nad morze
09.04.2015 "ZEMSTA" A. Fredry w klasie I b
23-24.10.2014 Wycieczka integracyjna klas 1A i 1B do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej
17.10.2014 Wycieczka edukacyjna klasy 2A do kopalni soli w Kłodawie
15.10.2014 Wycieczka klas 3B i 2B do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
09.10.2014 Lekcja geografii w terenie
06.05.2014 Góry Stołowe są przepiękne
22-23.10.2013 Wyjazd integracyjny klas I
7-10.05.2013 Wycieczka na Mazury
13-16.05.2013 Wycieczka do Władysławowa
10.2012 WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLAS 1Ai, 1Bi i 1Ci
07.2012 Wspomnienia z wycieczki do Ryn klas 3A i 3B
11.2011 Projekt edukacyjny klasy 1B - Andrzejki
03.2011 Lekcja w terenie z WOS-u klas 2Ai i 2Bi - zwiedzanie siedziby Sejmu i Senatu w Warszawie
05.2011 Klasy IIa i IIb wzięły udział w wycieczce w Góry Stołowe
12.2010 Film przedstawiający Wigilię w klasie 2B - projekt edukacyjny
06.2010 Piknik żeglarski w Nowym Duninowie
05.2010 Majówka na TRATWIE- odkrywcy wolontariatu
05.2010 Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich
05.2010 Wycieczka – Nagroda dla klasy 1Bi
01.2010 Wycieczka klas III A, II C i II G do Palmiarni i Muzeum Geologicznego w Łodzi
12.2009 Wigilia w klasie III A
11.2009 Lekcja biblioteczna o temacie „Czytanie poprzez dotyk”
10.2009 Wycieczka integracyjna klas 1A i 1 B do Drzewocin
11.2008 Wycieczka do EXPERYMENTARIUM
10.2008 Wycieczka integracyjna klas 1a i 1b
05.2008 Wycieczka do Załęcza Wielkiego
01.2008 Wycieczka do Warszawy
12.2007 Wycieczka na lodowisko i do Muzeum Włókiennictwa
12.2007 Wycieczka do pabianickiego Schroniska dla zwierząt
(2007r) Wycieczka klas 1A i 1 G do Łodzi
(2007r) Wycieczka klas 1A i 1 G do Nowego Duninowa
(2006r) Jasełka w klasie 1A
(2005r) Wycieczka klasy 1 R do Warszawy
(2005r) Wycieczka 2A do Przygonia