KOMUNIKATY

30.09.2020
W bieżącym roku szkolnym ze względu na panującą pandemię KONSULTACJE zostają odwołane. Ewentualne pytania do nauczycieli prosimy kierować przez dziennik elektroniczny.

07.01.2020
W dniu 9 stycznia (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.

02.12.2019
W dniu 5 grudnia (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.
W dniu 5 grudnia (czwartek) o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Rodziców z panią bibliotekarką w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W dniu 5 grudnia (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy Rodziców na Zebrania Klasowe.
W dniu 5 grudnia (czwartek) w godzinach 17-18 zapraszamy rodziców na Konsultacje.
Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE

04.11.2019
W dniu 7 listopada (czwartek) w godzinach 17-18 zapraszamy rodziców na Konsultacje. Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE

24.07.2019
Przetarg
Nazwa postępowania: Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przyszkolnego placu zabaw pn. "Wyspa piratów”
Informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2

10.07.2019
Przetarg
Nazwa postępowania: Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przyszkolnego placu zabaw pn. "Wyspa piratów”
Wykaz dokumentów:
1.      ogłoszenie o zamówieniu
2.      siwz
3.      załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
4.      załącznik nr 2 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
5.      załącznik nr 3 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
6.      załącznik nr 4 - wzór wykazu osób
7.      załącznik nr 5 - wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
8.      załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
9.      załącznik nr 7 – wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
10.  załącznik nr 8 – wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia
11.  załącznik nr 9 - wzór formularza ofertowego
12.  załącznik nr 10 - wzór umowy
13.  załącznik nr 11 – wzór umowy powierzenia
14.  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – PFU:
    Program funkcjonalno - uzytkowy
załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego

12.06.2019
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19 czerwca (środa)
klasy I-V SP: godz. 9.30 w swoich pracowniach
klasy III Gimnazjum: godz. 17.00 duża sala gimnastyczna

31.05.2019
W dniu 6 czerwca (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.

29.05.2019
W dniu 23 maja (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy Rodziców na Zebrania Klasowe.

06.05.2019
W dniu 9 maja  (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.
W dniu 9 maja (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na Konsultacje.
Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE

25.04.2019
Szanowni Rodzice
Informujemy, iż dni: 29, 30 kwietnia oraz 2 maja są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia w tych dniach opiekę świetlicową.
W związku z zawieszeniem strajku od dnia 6 maja (poniedziałek) wznowione zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

29.01.2019
W dniu 31 stycznia (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy Rodziców na Zebrania Klasowe.
W dniu 7 lutego (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.

02.01.2019
W dniu 3 stycznia (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na Konsultacje. Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE

15.12.2018
W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych, tj.
24.12.2018 r. w godz. 7.30 – 12.00
27.12.2018 r. w godz. 7.30 – 15.00
28.12.2018 r. w godz. 7.30 – 15.00
31.12.2018 r. w godz. 7.30 – 12.00
pełnią szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach (ul. Mokra 28/34)
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach  (ul. Partyzancka 56A)
Szkoła Podstawowa nr 14 w Pabianicach (ul. Ostatnia 15)

Ww. szkoły zapewniają opiekę dzieciom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. 
Rodzice ucznia, którzy deklarują zgłoszenie  dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ww. szkole zobowiązani są do wypełnienia KATRY ZŁGOSZENIA UCZNIA wraz z załącznikami  i dostarczenie  jej bezpośrednio do sekretariatu wybranej szkoły dyżurującej do czwartku  20.12.2018 r. do godz. 10.30.
Wzór karty dostępny jest w sekretariacie szkoły macierzystej oraz w siedzibie szkoły pełniącej dyżur. Ponadto można pobrać ze strony www SP3, SP9 oraz SP14. Prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę.

30.11.2018
6 grudnia 2018 (czwartek) w godzinach 16.30-17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.
6 grudnia 2018 w godzinach 17.00-17.30 zapraszamy Rodziców na szkolenie w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej
"BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU"
6 grudnia 2018 (czwartek) w godzinach 17.30-18.00 odbędą się zebrania z Rodzicami.
6 grudnia 2018 w godzinach 18.00-19.00 zapraszamy Rodziców na konsultacje

05.06.2018
W środę 20 czerwca 2018r. o godzinie 17.00 odbędzie się w sali konferencyjnej zebranie rodziców przyszłorocznych klas pierwszych. Serdecznie zapraszamy.

04.06.2018
Dnia 7 czerwca 2018 w godzinach 16.00-17.00 w sali konferencyjnej zespół pedagogiczno - psychologiczny Szkoły Podstawowej nr 16 w Pabianicach zaprasza rodziców naszych uczniów na zajęcia  profilaktyczne, których tematem będą ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży.
W dniu 7 czerwca (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na Konsultacje.
Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE
W dniu 7 czerwca  (czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.

05.04.2018
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PABIANICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konkurs na stanowisko głównego księgowego

12.03.2018
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PABIANICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konkurs na stanowisko głównego księgowego

14.02.2018
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PABIANICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konkurs na stanowisko głównego księgowego

12.02.2018
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PABIANICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - samodzielny referent ds. Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Konkurs na stanowisko: samodzielny referent ds. Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

23.01.2018
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PABIANICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konkurs na stanowisko głównego księgowego

15.01.2018
W dniu 18 stycznia (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy Rodziców na Zebrania Klasowe.
W dniu 18 stycznia  (czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.

02.01.2018
W dniu 4 stycznia (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.

24.10.2017
W dniu 2 listopada (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.

01.12.2017
W dniu 7 grudnia (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na Konsultacje. Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE

28.11.2017
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PABIANICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SAMODZIELNY REFERENT
Konkurs na stanowisko referenta

24.10.2017
W dniu 2 listopada (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.
W dniu 9 listopada (czwartek) o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.
W dniu 9 listopada (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy Rodziców na Zebrania Klasowe.

07.09.2017
W dniu 14.09.2017 (czwartek) od godziny 17.00 odbędą się zebrania Rodziców wszystkich klas.
O godzinie 18.00 w sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców szkoły. 
We wszystkich klasach podczas zebrań będą wydawane podręczniki i zeszyty ćwiczeń - prosimy więc o zabranie ze sobą toreb na książki.

28.04.2017
W dniu 27 kwietnia (czwartek) o godz. 17 odbędą się zebrania klasowe.
W dniu 27 kwietnia (czwartek) o godz. 18 zapraszamy rodziców na konsultacje zamiast konsultacji majowych.

03.04.2017
W dniu 6 kwietnia (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na Konsultacje. Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE

28.03.2017

Szanowni Państwo
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pabianicach informuje, że w dniu 31.03.2017 (piątek) zakładowa organizacja związkowa (ZNP) organizuje na terenie szkoły strajk protestacyjny. W  związku z tym faktem zajęcia lekcyjne w tym dniu nie odbywają się.
Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy pojawią się w szkole.

10.03.2017

W dniu 16.03.2017 zapraszamy Rodziców uczniów klas II, III i VI ze szkół SP17 i SP3 i innych, którzy zadeklarowali chęć przepisania swojego dziecka do SP16 od roku szkolnego 2017/2018.
Zebrania będą odbywać się w Gimnazjum nr 3 w sali konferencyjnej według harmonogramu:
godzina 17.00 - klasy II
godzina 17.30 - klasy III
godzina 18.00 - klasy VI

30.01.2017

W dniu 2 lutego (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.
REKOLEKCJE odbywają się w terminie 1,2,3 marca 2017 środa-piątek w kościele Miłosierdzia Bożego według harmonogramu:  
9.00 – wszystkie klasy I oraz klasy 2A, 2E, 2F
10.30 – wszystkie klasy III oraz klasy 2B, 2C, 2D, 2G

02.01.2017

W dniu 5 stycznia (czwartek) Konsultacje zostają odwołane.
W dniu 12 stycznia (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy Rodziców na Zebrania Klasowe.
W dniu 12 stycznia (czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.

22.11.2016

W dniu 01.12.2016 od godziny 16.00 zapraszamy rodziców na szkolenie w ramach pedagogizacji rodziców. Tematem szkolenia będą e-uzależnienia i bezpieczeństwo młodego człowieka w Internecie. Szkolenie poprowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pabianicach. Od godziny 17.00 odbędą się zebrania rodziców wszystkich klas. Od godziny 18.00 do 19.00 odbędą się konsultacje dla rodziców. 

31.10.2016

W dniu 3 listopada (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na Konsultacje. Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE
W dniu 3 listopada (czwartek) o godz. 18 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.

03.10.2016

W dniu 6 października (czwartek) zapraszamy rodziców na pierwszy w tym roku szkolnym konsultacje. Więcej informacji w zakładce KONSULTACJE. O godz. 18.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców do sali konferencyjnej na prelekcję dotyczącą dopalaczy i uzależnień. Zajęcia będą prowadzone przez Straż Miejską.

18.06.2016

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016:
klasy I i II - 24.06 godz. 10.00 w swoich pracowniach
klasy III - 24.06 godz.16.00 duża sal gimnastyczna

12.06.2016

W dniu 16 czerwca (czwartek) o godz.17 odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
W dniu 16 czerwca (czwartek) o godz. 18 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.
W dniu 20 czerwca (poniedziałek) na 4 godzinie lekcyjnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

28.04.2016

W dniu 5 maja (czwartek) o godz. 17 odbędą się zebrania klasowe.
W dniu 5 maja (czwartek) o godz. 18 zapraszamy rodziców na konsultacje.
W dniu 5 maja (czwartek) o godz. 18 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

11.04.2016

W dniach 18-20 kwietnia (poniedziałek - środa) odbywa się Egzamin gimnazjalny. Obiad w dni egzaminu będzie wydawany w godzinach 13.30-15.
Dni 21 i 22 kwietnia (czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Obiad w tych dniach będzie wydawany w godzinach 11.30-13.

21.03.2016

W okresie świątecznym 24, 25 i 29.03.2016 r. zajęcia z animatorem sportu odbywać się będą w godzinach 10 -14. Zapraszamy

14.03.2016

W dniu 17.03 (czwartek) o godz. 17 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców. Serdecznie zapraszamy

02.02.2016

W dniu 4 lutego (czwartek) konsultacje zostają odwołane.
W dniu 5 lutego (piątek) w godzinach 17-19 serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas szóstych na dzień otwarty

08.01.2016

REKOLEKCJE
TERMIN: 10,11,12 LUTEGO 2016
HARMONOGAM:
09.00 – Klasy I – Parafia Miłosierdzia Bożego
10.30 – Klasy II – Parafia Miłosierdzia Bożego
09.00 – Klasy III – Parafia św. Mateusza

08.01.2016

W dniu 28 stycznia (czwartek) o godzinie 17 odbywać się będą zebrania z rodzicami.

18.11.2015

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych odbywać się będzie w dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 r. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM w Pabianicach
przy ul. Św. Jana 10 (II piętro) w godzinach:
            wtorek  8 - 16
             piątek  8 - 14
    pozostałe dni 8 - 15

16.11.2015

W dniu 3 grudnia (czwartek) o godzinie 17 odbywać się będą zebrania z rodzicami.
Po zebraniach od godz. 18 do 19 odbędą się konsultacje.
O godz. 18 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

25.09.2015

W dniu 1 października (czwartek) w godzinach 17-19 zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym konsultacje.

04.09.2015

W dniu 10 września (czwartek) o godz.17 zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania. W klasach pierwszych podczas zebrań będą wydawane darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń - prosimy więc o zabranie ze sobą toreb na książki.
W dniu 10 września o godz.18.15 w sali audiowizualnej odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.

17.08.2015

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2015/2016
Klasy I - godz. 9.00 przed głównym wejściem do szkoły
Klasy II i III - godz. 10.00 w swoich pracowniach
Listy klas pierwszych będą wywieszone 28 sierpnia o godzinie 13 na tablicy wewnątrz budynku szkoły.

17.06.2015

24.06 (środa) na 4 godzinie lekcyjnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

27.05.2015

29.05.2015 w godzinach 15 - 18 zapraszamy uczniów do bezpłatnego oznakowania rowerów. Czekamy na chętnych przed głównym wejściem do szkoły. Potrzebny będzie numer pesel.

26.05.2015

Wszystkich rodziców zapraszamy na konsultacje w dniu 11 czerwca w godzinach 17-19.
O godz. 18 w sali konferencyjnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

23.03.2015

9 kwietnia 2015 zapraszamy Rodziców w godzinach 16 - 17 na spotkanie z ekspertem dotyczące dopalaczy (sala konferencyjna)
                                                                           17 - 18 na zebrania rodziców wszystkich klas 
                                                                           18 - 19 na spotkanie ze Strażą Miejską w temacie dopalaczy (sala konferencyjna)

09.03.2015

Komunikat w sprawie opieki nad uczniami w czasie przerwy świątecznej.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę.
W związku z powyższym w dniach 02.04, 03.04 i 07.04 wyznaczeni nauczyciele będą w godzinach 8.00 - 13.00 pełnili w szkole dyżur.

02.03.2015

W czwartek 5 marca w godz. 17-19 serdecznie zapraszamy rodziców na KONSULTACJE.

20.02.2015

W piątek 27 lutego w godz. 16-18 odbędą się Dni Otwarte w Gimnazjum nr 3.
Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI oraz ich rodziców.

20.01.2015

- W dniu 29 stycznia (czwartek) o godzinie 17 zapraszamy wszystkich rodziców na Zebrania klasowe
- Rekolekcje wielkopostne odbywają się w dniach 18-20.02.2015 według harmonogramu:
09.00 - klasy I - kościół Miłosierdzia Bożego
10.30 - klasy II - kościół Miłosierdzia Bożego
09.00 - klasy III - kościół św. Mateusza

07.01.2015

Od stycznia 2015 Animatorzy sportu zapraszają na zajęcia:
- w dni robocze w godzinach 16.00 - 20.00.
- w weekendy w godzinach 8.00 - 18.00.
Chętni uczniowie proszeni są o wcześniejszy kontakt.
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006891706623&fref=ts
Wcześniejszy kontakt z Animatorami wymagany jest w celu ustalenia konkretnych zajęć z danej dyscypliny sportu aby grupy nie nakładały się na siebie w tym samym czasie.

07.01.2015

W dniu 8 stycznia (czwartek) Konsultacje zostają odwołane

12.12.2014
W okresie przerwy świątecznej nauczyciele Gimnazjum nr 3 w Pabianicach pełnią dyżury w razie konieczności zapewnienia opieki uczniom.
Dyżury pełnione będą w godzinach 8.00-14.00 w dniach 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia.
W godzinach 10.00 - 14.00 zapraszamy chętnych uczniów na zajęcia z animatorem sportu. Uczniowie ci proszeni są o wcześniejszy kontakt na profilu
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006891706623&fref=ts