p.o. dyrektora Szkoły
mgr Ilona Paszkiewicz

wicedyrektor Szkoły
mgr Andrzej Mielczarek