dyrekcja

wicedyrektor Szkoły
mgr Milena Kęcik

dyrektor Szkoły
mgr Ilona Paszkiewicz

wicedyrektor Szkoły
mgr Andrzej Mielczarek