logo

Udokumentowanie wykorzystywania powierzonego sprzętu - styczeń 2023

Edukacja wczesnoszkolna

W ramach zajęć z edukacji technicznej uczniowie z klasy 1a doskonalili umiejętności z zakresu czytania instrukcji rysunkowej podczas planowania i wykonywania modelu technicznego. Do tego działania  wykorzystali zestawy klocków LEGO Education zakupione przez szkołę w ramach programu Labolatoria Przyszłości

1a
Edukacja wczesnoszkolna

Uczniowie klasy 3c w grudniu podczas zajęć technicznych poznawali znaki ewakuacyjne oraz sposoby postępowania w czasie pożaru. Wskazywali na terenie szkoły miejsca gaśnic oraz hydrantów P-poż.

gaśnice
gaśnice
gaśnice
Edukacja wczesnoszkolna
Lekcja techniki w klasie 2a (zasady savoir vivre; umiejętność nakrywania do stołu i posługiwania się sztućcami) z wykorzystaniem pomocy zakupionych z projektu "Laboratoria przyszłości"
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie

Technika

Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria) wykorzystując klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami.
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
Uczniowie poznają do czego służy drukarka 3D.
drukarka 3d
drukarka 3d
drukarka 3d
Uczniowie samodzielnie wykorzystują sprzęt AGD. Nakrywają do stołu korzystając z zastawy stołowej, przygotowują kanapki, tosty, grzanki. Na koniec zajęć sprzątają po wykonaniu zadań wykorzystując zlew z kranem.
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
Uczniowie uczą się posługiwać narzędziami pomiarowymi.
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
Uczniowie kleją makietę
na lekcji techniki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
Uczniowie uczą się przyszywać guziki
na lekcji techniki
na lekcji techniki
Uczniowie uczą się nakrywać do stołu oraz bezpiecznie posługiwać się nożami kuchennymi i kuchenką indukcyjną
na zajęciach
na zajęciach
na zajęciach