logo

Udokumentowanie wykorzystywania powierzonego sprzętu - wrzesień 2022

Zajęcia z Doradztwa Zawodowego

Uczniowie samodzielnie wykorzystują sprzęt AGD. Nakrywają do stołu korzystając z zastawy stołowej, przygotowują kanapki, tosty, grzanki. Na koniec zajęć sprzątają po wykonaniu zadań wykorzystując zlew z kranem.

uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
Zajęcia z Doradztwa Zawodowego

Zajęcia w nowoczesnej pracowni do Techniki i Doradztwa Zawodowego dla klas 4-8 (szafy na narzędzia, stoły zajęciowe, krzesła).

Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria) wykorzystując klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami.

uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
Biologia

Na lekcji wykorzystywane były mikroskopy wraz z akcesoriami

uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia pozalekcyjne

Na zajęciach wykorzystywane było nagłośnienie.

uczniowie na zajęciach
uczniowie na zajęciach
uczniowie na zajęciach
uczniowie na zajęciach
uczniowie na zajęciach
Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia w nowoczesnej pracowni do Techniki dla klas 1-3 (szafy na narzędzia, stoły zajęciowe, krzesła).
Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria) wykorzystując klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami.

uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
Uczniowie podczas zajęć
Uczniowie podczas zajęć
Uczniowie podczas zajęć
uczniowie
uczniowie
uczniowie
uczniowie
Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia w nowoczesnej pracowni do Techniki dla klas 1-3 (szafy na narzędzia, stoły zajęciowe, krzesła).
Uczniowie samodzielnie wykorzystują sprzęt AGD. Nakrywają do stołu korzystając z zastawy stołowej, przygotowują warzywa i owoce do spożycia. Na koniec zajęć sprzątają po wykonaniu zadań wykorzystując zlew z kranem.

Uczniowie podczas zajęć
Uczniowie podczas zajęć
Uczniowie podczas zajęć
Uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć
uczniowie podczas zajęć