Zajęcia lekcyjne na miarę XXI wieku

INFORMACJE O BENEFICJENCIE I PROJEKCIE

Projekt "Zajęcia lekcyjne na miarę XXI wieku" realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 16 w Pabianicach. Odbiorcami projektu są dzieci z klas 1-3. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji LOTTO.

Celem projektu jest tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych za pomocą wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży.

Wsparcie uzyskane od Darczyńcy - Fundacji LOTTO umożliwiło zakup trzech telewizorów 60 calowych do klas I-III. Dzieci oraz nauczyciele uzyskali dzięki temu możliwość korzystania na zajęciach z multibooków i innych multimedialnych pomocy naukowych.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uczniowie:
- wykazywali większe zainteresowanie zajęciami, bardziej skupiali uwagę, podniósł się poziom motywacji do pracy;
- łatwiej im było zrozumieć i zapamiętać nowy materiał;
- chętniej wypowiadali się.
Największym sukcesem projektu są lżejsze plecaki uczniów oraz fakt, że na zajęciach lekcyjnych uczniowie są bardziej aktywni i chętnie na nie przychodzą. Większe zainteresowanie jest też na zajęciach pozalekcyjnych – świadczy o tym duża frekwencja. To wszystko przekłada się na lepsze wyniki w nauce uczniów i poprawienie ich zdrowia i jakości życia.

 

Zajęcia w klasie 1a

11 czerwca podczas zajęć z edukacji przyrodniczej omawiany był temat "Mieszkańcy łąki". Celem było rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt występujących na łąkach.
Nauczyciel wykorzystywał laptop z dostępem do Internetu oraz telewizor. Odbyła się projekcja filmu pt.;"Wędrówki skrzata Borówki". Zadaniem uczniów było zapamiętanie najczęściej występujących na łąkach roślin i zwierząt.
Ciekawa grafika i przystępny dla dzieci sposób przekazywania informacji połączony z odgłosami przyrody spowodowały, iż zainteresowanie uczniów tematem było bardzo duże. Po projekcji uczniowie pracowali bardzo aktywnie, potrafili rozpoznać na planszach wiele roślin i zwierząt, chętnie wypowiadali się i wykonywali ćwiczenia. Wykorzystanie multimediów przyczyniło się do rozbudzenia zainteresowania tematem, aktywnej pracy oraz lepszego utrwalenia wiedzy.
Zajęcia w klasie 1c
Dnia 11 czerwca 2018 roku w klasie IC odbyła się lekcja jak co dzień z użyciem multibooka. Nauczyciel wspólnie z dziećmi czytał ciekawe informacje na temat smoków i dinozaurów. Następnie wyjaśnił polecenia wyświetlone na telewizorze, a uczniowie mogli je uzupełniać w swoich ćwiczeniach. Zajęcia z użyciem multibooka były bardzo atrakcyjne, a uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli.
Zajęcia w klasie 3b

12 czerwca w klasie III B została przeprowadzona lekcja o temacie „O dziewczynie i latarni morskiej w Rozewiu”. Uczniowie czytali tekst przy użyciu ekranu, dzięki czemu nie były potrzebne podręczniki i każdy mógł śledzić omawiany tekst. Za pomocą komputera i ekranu telewizora nauczyciel miał również możliwość pokazania uczniom ilustracji latarni morskich, o których była mowa w tekście, co w dużym stopniu wzbogaciło i uatrakcyjniło zajęcia. Następnie, dzieci wykonywały ćwiczenia dotyczące tekstu z zakresu edukacji polonistycznej i przyrodniczej. Ewaluacja przeprowadzonych zajęć wykazała, że użycie komputera i ekranu telewizora na lekcji było bardzo atrakcyjną i potrzebną pomocą dla uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne w klasie 1c

Dnia 14 czerwca dla klas pierwszych odbyły się zajęcia pozalekcyjne z użyciem technik multimedialnych. Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązywały zadania matematyczne wyświetlane na ekranie telewizora. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, były ciekawe, a uczniowie chętnie brali w nich udział. Dzięki wykorzystaniu tego typu technik prowadzone zajęcia były atrakcyjniejsze dla uczniów i zachęcały ich do nauki.

Zajęcia pozalekcyjne w klasie 1b
Zajęcia pozalekcyjne w klasie 3b

18 czerwca na zajęciach pozalekcyjnych został przeprowadzony temat:  „Bezpieczne wakacje”. Zajęcie odbyły się przy użyciu ekranu telewizora, na którym dzieci mogły obejrzeć filmiki edukacyjne na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Po każdym z nich następowało omówienie ukazanych sytuacji i poruszonych kwestii.  Uczniowie z dużym skupieniem obserwowali to, co dzieje się na ekranie i co pokazały późniejsze rozmowy, świetnie zrozumiały, jak bezpiecznie spędzać czas wolny latem.