ul. 20 Stycznia 9/13  95-200 Pabianice
tel. (42) 214-50-86   kom. 690213389

  sekretariat@sp16pabianice.pl