Informacje dla uczniów


Bezpłatne warsztaty z programowania objęte Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic


Doradztwo zawodowe - informacje o zawodach

Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch kontynentów
REGULAMIN KONKURSU  WIEDZY O  PATRONIE SZKOŁY TADEUSZU KOŚCIUSZCE
Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla klas I publicznych szkół ponadpodstawowych

Procedura uzyskiwania karty rowerowej

 

       
Zajęcia pozalekcyjne

Klub Miłośników Kultury i Sztuki


Biblioteka

Edukacja wczesnoszkolna

J. polski

J. angielski

J. niemiecki

Historia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Geografia/Przyroda

Biologia

Technika

Informatyka

Muzyka

Plastyka

WF

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia/Etyka

Zajęcia z wychowawcą

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna