Klub Miłośników Kultury i Sztuki działa w naszej szkole od 6 lat. Założycielką i pomysłodawczynią klubu jest p. Wioletta Sobieraj (nauczyciel muzyki i plastyki). Klub powstał przy ogromnym wsparciu p. Danuty Szumiał (nauczyciela muzyki), natomiast pomocą w organizowaniu wielu występów służy p. Sławomir Szczesio (nauczyciel religii).
          Co roku uczestnicy klubu przygotowują wiele imprez artystycznych i programów słowno – muzycznych, z którymi występują na terenie szkoły oraz w instytucjach naszego miasta.

Zespół muzyczno – wokalny - opiekun p. Wioletta Sobieraj
                   
Zespół gitarowy - opiekun p. Wioletta Sobieraj
Zespół taneczny - opiekun p. Wioletta Sobieraj