INFORMACJE O PROJEKCIE

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019. Łączna kwota w latach 2017–2019 przeznaczona na program to 279 316 000 złotych, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 20%.

Wymagania dla szkół ubiegających się o dofinansowanie:

1. Wymaganiem podstawowym dla szkoły przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
2. Szkoła posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jeden wnioskowany monitor.
3. Szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zakupione w ramach programu “Aktywna Tablica” monitory interaktywne spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają deklarację CE.
  2. Posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta.
  3. W przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta.
  4. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy.
  5. Są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
  6. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim.
  7. Posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę - 3 lata.
Scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne

Scenariusz zajęć w klasie II z wykorzystaniem monitora interaktywnego. Temat: Zabawy z ortografią.
Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z historii: Kultura starożytnego Rzymu
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 3 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Temat: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Temat: Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Temat: Past Simple - ćwiczenia
Scenariusz lekcji matematyki w klasie 5 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Temat: Liczby pierwsze i złożone
Scenariusz lekcji matematyki w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Temat: Podwyżki i obniżki
Scenariusz lekcji matematyki w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Temat: Podział trójkątów ze względu na boki i kąty

Prezentacja - Kultura starożytnego Rzymu
Prezentacja - Wyrazy z H
Prezentacja - London tour

Zajęcia pozalekcyjne z historii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcja w klasie 2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcja otwarta w klasie 6b