Informacje dla rodziców


 

Informacje dla Rodziców dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Procedura zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego

Indywidualna terapia dla dzieci z wadą wymowy

Obiady - informacje w zakładce "Stołówka szkolna"

Procedura uzyskiwania karty rowerowej
Regulamin  korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach

Wskazówki dla rodziców/opiekunów rozpoczynających korzystanie z dziennika elektronicznego firmy Vulcan

Regulamin korzystania z usługi oprogramowania Office 365 dla Edukacji w SP 16 w Pabianicach

Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie
Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie - Jak zapobiegać zakażeniu?
Ulotka - Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Regulamin zdalnego nauczania

Gabinet stomatologiczny:
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Jak rozpoznać bulimię i anoreksję wśród uczniów?
Jak prawidłowo zapewnić dziecku warunki do nauki
Rodzicu, przyjrzyj się na jakie zagrożenia narażone jest twoje dziecko w Internecie
Jak rozmawiać z dziećmi o konflikcie i wojnie?

Jak rodzice mogą chronić dzieci w Internecie?
Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych
Bezpieczeństwo dziecka w Internecie
e-uzależnienia
Zasady zdrowego żywienia


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:
02.11.2023 (czwartek)     03.11.2023 (piątek)     22.12.2023 (piątek)     02.01.2024 (wtorek)     03.04.2024 (środa)     02.05.2024 (czwartek)     29.05.2024 (środa)     31.05.2024 (piątek)

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Procedury Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczna Szkoła

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 5
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 6
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 7
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 8