Informacje dla rodziców


 

Informacje dla Rodziców dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Procedura zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego

Indywidualna terapia dla dzieci z wadą wymowy

Obiady - informacje w zakładce "Stołówka szkolna"

Procedura uzyskiwania karty rowerowej
Regulamin  korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach

Wskazówki dla rodziców/opiekunów rozpoczynających korzystanie z dziennika elektronicznego firmy Vulcan

Regulamin korzystania z usługi oprogramowania Office 365 dla Edukacji w SP 16 w Pabianicach

Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie
Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie - Jak zapobiegać zakażeniu?
Ulotka - Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Regulamin zdalnego nauczania

Gabinet stomatologiczny:
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Jak rozpoznać bulimię i anoreksję wśród uczniów?
Jak prawidłowo zapewnić dziecku warunki do nauki
Rodzicu, przyjrzyj się na jakie zagrożenia narażone jest twoje dziecko w Internecie
Jak rozmawiać z dziećmi o konflikcie i wojnie?

Jak rodzice mogą chronić dzieci w Internecie?
Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych
Bezpieczeństwo dziecka w Internecie
e-uzależnienia
Zasady zdrowego żywienia


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:
14.10.2022 - Święto Edukacji Narodowej
31.10.2022      02.05.2023     23.05.2023    24.05.2023  25.05.2023      26.05.2023     09.06.2023

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Procedury Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczna Szkoła

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 5
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 6
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 7
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 8


Zebrania z rodzicami

 

 

Pon.

 11.09.

Wt.

12.09.

Śr.

13.09

Czw.

 14.09

Pt.

15.09

 

klasa

sala

klasa

sala

klasa

sala

klasa

sala

klasa

sala

16:00

3c

204

6a

20

6c

37

7c

105

5c

108

16:00

1a

206

1c

202

3b

307

5b

29

5d

21

17:00

3d

306

6b

103

4b

13

2b

305

2c

308

17:00

1b

205

1d

208

4a

(17:15)

32

4d

36

6d

26

18:00

7a

20

3a

203

4c

33

2d

303

 

 

18:00

7b

104

3e

207

5a

102

2a

304