Informacje dla rodziców


 

Informacje dla Rodziców dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Procedura zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego

Indywidualna terapia dla dzieci z wadą wymowy

 

Obiady

Wpłaty za obiady za bieżący miesiąc należy uregulować pomiędzy 5 a 10 dniem miesiąca  na numer konta bankowego
Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach
29 1560 0013 2005 5763 9000 0007

W tytule przelewu prosimy wpisać  imię nazwisko dziecka i klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
Nieobecność dziecka na obiedzie prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 690-213-389 do godziny 8:30.
W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka zwroty nie będą uwzględniane.

Przypominam, że na podstawie Regulaminu Stołówki Szkolnej wpłaty za obiady za dany miesiąc należy uregulować do 10 każdego miesiąca na konto bankowe. Między 1 a 5 lutym będą rozdawane wychowawcom (a dalej dzieciom) kwitki z rozliczeniem dotychczasowych wpłat oraz z ostateczną kwotą do zapłaty za dany miesiąc. Brak kwitka nie zwalnia z obowiązku opłacenia obiadów w danym miesiącu.

Informujemy, że od 4 maja 2023r. dzieci korzystające z obiadów będą musiały codziennie przed wejściem na stołówkę szkolną okazać się "miesięcznym bonem". Bony na miesiąc maj w formie papierowej od dziś do 28 kwietnia będą rozdawane uczniom przez wychowawców klas. Każdego następnego miesiąca będzie rozdawany nowy "Bon miesięczny". Dzieci nieobecne w tych dniach proszone są aby po przyjściu do szkoły niezwłocznie odebrały od wychowawcy swój Bon lub zgłosiły się do Intendentki szkolnej (biuro w Księgowości). Dzieci, które mają nieuregulowane opłaty za kwiecień, otrzymają Bon dopiero po opłaceniu należności!!!
Bony na stołówkę, nie zwalniają rodziców z obowiązku zgłaszania nieobecności ucznia na obiedzie. Nadal nieobecność z powodu choroby zgłaszacie Państwo sms-em na nr 690 213 389. Jeśli uczeń zagubi lub zniszczy bon musi pobrać jego duplikat od Intendentki (pokój w księgowości). Brak bonu nie jest podstawą do możliwości odliczenia tego dnia jako nb.
Ewelina Guminiak

Intendentka SP16

Opłata za czerwiec 2023 wynosi 84 złotych (kwota ta dotyczy uczniów, którzy nie mają odpisów za poprzedni miesiąc.
Wpłaty za dzieci z odpisami za zgłoszone nieobecności w maju proszę dokonywać zgodnie z rozliczeniem na kwitku rozdawanym między 1 a 5 czerwca.

Nieobecności zgłoszone w czerwcu, zostaną rozliczone w lipcu. Ewentualne nadpłaty odeślemy na konto z którego dokona została opłata.

Ewelina Guminiak
Intendentka SP16

W razie rezygnacji z obiadów prosimy o wypełnienie i dostarczenie do pani Intendentki (lub sekretariatu) deklaracji o rezygnacji z obiadów oraz wniosku o zwrot ewentualnej nadpłaconej kwoty (druk do pobrania poniżej)

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Deklaracja rezygnacji z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty

Procedura uzyskiwania karty rowerowej
Regulamin  korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach

Wskazówki dla rodziców/opiekunów rozpoczynających korzystanie z dziennika elektronicznego firmy Vulcan

Regulamin korzystania z usługi oprogramowania Office 365 dla Edukacji w SP 16 w Pabianicach

Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie
Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie - Jak zapobiegać zakażeniu?
Ulotka - Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Regulamin zdalnego nauczania

Gabinet stomatologiczny:
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Jak rozpoznać bulimię i anoreksję wśród uczniów?
Jak prawidłowo zapewnić dziecku warunki do nauki
Rodzicu, przyjrzyj się na jakie zagrożenia narażone jest twoje dziecko w Internecie
Jak rozmawiać z dziećmi o konflikcie i wojnie?

Jak rodzice mogą chronić dzieci w Internecie?
Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych
Bezpieczeństwo dziecka w Internecie
e-uzależnienia
Zasady zdrowego żywienia


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:
14.10.2022 - Święto Edukacji Narodowej
31.10.2022      02.05.2023     23.05.2023    24.05.2023  25.05.2023      26.05.2023     09.06.2023

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Procedury Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczna Szkoła

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 5
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 6
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 7
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 8


Przydział sal na zebrania