Informacje dla rodziców


Procedura zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego

Indywidualna terapia dla dzieci z wadą wymowy

 

Obiady

Prosimy wszystkich rodziców uczniów chcących korzystać z obiadów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 o wypełnienie deklaracji korzystania z obiadów (do pobrania poniżej) oraz dostarczenie do pani Intendentki (lub sekretariatu)

Wpłaty za obiady za bieżący miesiąc należy uregulować pomiędzy 5 a 10 dniem miesiąca  na numer konta bankowego
Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach
29 1560 0013 2005 5763 9000 0007

W tytule przelewu prosimy wpisać  imię nazwisko dziecka i klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
Nieobecność dziecka na obiedzie prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 690-213-389 do godziny 8:30.
W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka zwroty nie będą uwzględniane.

Opłata za listopad 2022 wynosi 120 złotych (kwota ta dotyczy uczniów, którzy nie mają odpisów za poprzedni miesiąc. Osoby, które zgłaszały nieobecności proszeni są o pilny kontakt z intendentem, w celu ustalenia kwoty do zapłaty.)

W razie rezygnacji z obiadów prosimy o wypełnienie i dostarczenie do pani Intendentki (lub sekretariatu) deklaracji o rezygnacji z obiadów oraz wniosku o zwrot ewentualnej nadpłaconej kwoty (druk do pobrania poniżej)

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Deklaracja rezygnacji z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty

Procedura uzyskiwania karty rowerowej
Regulamin  korzystania  z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach

Wskazówki dla rodziców/opiekunów rozpoczynających korzystanie z dziennika elektronicznego firmy Vulcan

Regulamin korzystania z usługi oprogramowania Office 365 dla Edukacji w SP 16 w Pabianicach

Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie
Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie - Jak zapobiegać zakażeniu?
Ulotka - Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Regulamin zdalnego nauczania

Gabinet stomatologiczny:
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Jak rozpoznać bulimię i anoreksję wśród uczniów?
Jak prawidłowo zapewnić dziecku warunki do nauki
Rodzicu, przyjrzyj się na jakie zagrożenia narażone jest twoje dziecko w Internecie
Jak rozmawiać z dziećmi o konflikcie i wojnie?

Jak rodzice mogą chronić dzieci w Internecie?
Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych
Bezpieczeństwo dziecka w Internecie
e-uzależnienia
Zasady zdrowego żywienia


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:
14.10.2022 - Święto Edukacji Narodowej
31.10.2022      02.05.2023     23.05.2023    24.05.2023  25.05.2023      26.05.2023     09.06.2023

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Procedury Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczna Szkoła

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 5
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 6
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 7
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 8


Przydział sal na zebrania