Informacje dla rodziców


W bieżącym roku szkolnym ze względu na panującą pandemię KONSULTACJE zostają odwołane. Ewentualne pytania do nauczycieli prosimy kierować przez dziennik elektroniczny.

Wskazówki dla rodziców/opiekunów rozpoczynających korzystanie z dziennika elektronicznego firmy Vulcan

Regulamin korzystania z usługi oprogramowania Office 365 dla Edukacji w SP 16 w Pabianicach

Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie
Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie - Jak zapobiegać zakażeniu?
Ulotka - Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Regulamin zdalnego nauczania

Infolinia 800 080 222

Z dniem 01 października 2019 r. Fundacja ITAKA na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiła nową, bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Pod numerem telefonu 800 080 222 można uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników w zakresie rozwiązywania problemów, z którymi stykają się ww. osoby i ich opiekunowie (agresja, cyberprzemoc, depresja, zaburzenia odżywiania, samookaleczenie, zażywanie substancji psychoaktywnych itp.) Wszystkie działania Fundacji są anonimowe. Oprócz kontaktu telefonicznego możliwy jest również kontakt e-mail.
Pełen wykaz dyżurów można odnaleźć na oficjalnej stronie projektu www.liniadzieciom.pl

Gabinet stomatologiczny czynny:
Wtorek 13.00 - 18.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 8.00 - 13.00
Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych
Bezpieczeństwo dziecka w Internecie
e-uzależnienia
Zasady zdrowego żywienia


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:
14.10.2020 - Święto Edukacji Narodowej
30.10.2020

04.01.2021
05.01.2021

07.04.2021
30.04.2021

27.05.2021
28.05.2021
04.06.2021

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

23 - 31 grudnia 2020 -Zimowa przerwa świąteczna
01 - 14 lutego 2021 r.  - Ferie zimowe
01 – 06 kwietnia 2021 - Wiosenna przerwa świąteczna
28 czerwca - 31 sierpnia 2021 - Wakacje

Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Procedury Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczna Szkoła

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 5
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 6
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 7


Przydział sal na zebrania

Klasy I Klasy II
Klasy III
Klasy IV Klasy VI
Klasy VII
1a  s. 2a  s. 3a  s. 4a s. 6a  s. 7a  s.
1b  s. 2b  s. 3b  s. 4b s. 6b  s. 7b  s.
1c  s. 2c  s. 3c  s. 4c s. 6c  s.  
1d s. 2d s. 3d s. 4d s. 6d  s.