Historia i informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego powstała 1 września 1963r. Opiekę nad szkołą sprawują Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych. Kierownikiem została p. Sabina Bakies.
17 lutego 1986r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego budynku dydaktycznego. Do końca wakacji zakończono drugi etap rozbudowy.

 

W dniu 1 września 1999r. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego została przekształcona w Gimnazjum nr 3.
12 października 2001r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki.
W roku szkolnym 2004/2005 szkoła uzyskała status placówki z oddziałami integracyjnymi. W szkole zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przystosowano łazienki i toalety, poszerzono drzwi do pracowni.
W dniu 14 września 2007 r. objęliśmy patronat nad Związkiem Sybiraków - Koło w Pabianicach.

Dnia 8 października 2007 odbyło się w naszej szkole uroczyste odsłonięcie reprodukcji Panoramy Racławickiej.

Doceniając wkład gimnazjum w wychowanie patriotyczne młodego pokolenia 1 lutego 2008 r. uhonorowani zostaliśmy medalem PRO MEMORIA.

W dniu 29 września 2009 r. została wmurowana na gmachu szkoły tablica poświęcona pamięci Sybiraków, a szkoła odznaczona została Honorową Odznaką Sybiraka.

       

W dniu 1 września 2017r. Gimnazjum nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi uległo przekształceniu w Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki.

Szkoła posiada 42 pracownie przedmiotowe (w tym trzy pracownie komputerowe), trzy sale gimnastyczne, siłownię, salę konferencyjną, bibliotekę, stołówkę,  sklepik dla uczniów, gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej oraz gabinet stomatologiczny. Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w sprzęt komputerowy lub multimedialny. Wszystkie pracownie mają stały dostęp do Internetu. W bibliotece znajduje się nowoczesne Centrum Informacji Multimedialnej. Posiadamy również dwa boiska, w tym jedno nowoczesne wielofunkcyjne.


budynek szkoły

budynek szkoły

siłownia

korytarz - parter

biblioteka

wielofunkcyjne boisko

sklepik szkolny

stołówka