Klub Miłośników Kultury i Sztuki działa w naszej szkole od 2000 roku. Założycielką i pomysłodawczynią klubu jest p. Wioletta Sobieraj (nauczyciel muzyki i plastyki). Klub powstał przy ogromnym wsparciu p. Danuty Szumiał, natomiast pomocą w organizowaniu wielu występów służył p. Sławomir Szczesio.
          Co roku uczestnicy klubu przygotowują wiele imprez artystycznych i programów słowno – muzycznych, z którymi występują na terenie szkoły oraz w instytucjach naszego miasta.
Działalność Klubu wznowiona została przez p. Wiolettę Sobieraj 1 września 2010 roku, po dwuletniej nieobecności w pracy.
 

12.10 Dzień Edukacji Narodowej
18.12 Jasełka w Lumileds
22.12 Wigilia w naszej szkole
11.05 Festiwal Piosenki Religijnej
14.05 Przegląd Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej
22.06 Pożegnanie klas III gimnazjum

Klub 2016-2017
Klub 2015-2016
Klub 2014-2015
Klub 2013-2014
Klub 2012-2013
Klub 2011/2012
Klub 2010-2011
Klub 2008