Klub Miłośników Kultury i Sztuki działa w naszej szkole od 2000 roku. Założycielką i pomysłodawczynią klubu jest p. Wioletta Sobieraj (nauczyciel muzyki i plastyki). Klub powstał przy ogromnym wsparciu p. Danuty Szumiał, natomiast pomocą w organizowaniu wielu występów służył p. Sławomir Szczesio.
          Co roku uczestnicy klubu przygotowują wiele imprez artystycznych i programów słowno – muzycznych, z którymi występują na terenie szkoły oraz w instytucjach naszego miasta.
Działalność Klubu wznowiona została przez p. Wiolettę Sobieraj 1 września 2010 roku, po dwuletniej nieobecności w pracy.
 

W roku szkolnym 2015/2016 działają 2 sekcje:

Chór szkolny

Nauka gry na gitarze akustycznej

25.09 Uroczyste przekazanie sztandaru Pabianickiego Koła Związku Sybiraków pod opiekę Gimnazjum nr 3 w Pabianicach
13.10 Święto Edukacji Narodowej
10.11 Gala z okazji Święta Niepodległości
17.12 Wigilia Samorządowa
22.12 Wigilia dla nauczycieli i pracowników szkoły
13.01 Przedstawienie jasełkowe dla naszych uczniów
07.02 76 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków przez Związek Sowiecki
10.05 V Powiatowy Turniej Strzelecki
23.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Klub 2014-2015
Klub 2013-2014
Klub 2012-2013
Klub 2011/2012
Klub 2010-2011
Klub 2008