Akcja „Książka z klasą” – edycja 2021/2022

Aktualności

Kubuś Puchatek i Przyjaciele
Pierwsze losowanie w ramach akcji „Książka z klasą”

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Książka z klasą” to cykliczna akcja czytelnicza, skierowana do uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach.
Cele akcji
Cele główne:
1.     Rozbudzanie zainteresowań  czytelniczych oraz popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów klas I – IV.
2.     Pozyskanie nowych członków koła czytelniczego „Młodzi czytelnicy”.
Cele szczegółowe:
1.  Wprowadzenie uczniów w świat literatury.
2.  Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3.  Nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
4.  Założenie kącika książek w Sali szkolnej.
5.  Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
6.  Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
7.  Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie wyobraźni.
8.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia.
9.  Zaznajomienie dzieci z utworami i twórczością wybitnych autorów.
10. Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
11. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
12. Uczenie sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
13. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyboru książek.
14. Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Regulamin akcji