logo

INFORMACJE O PROJEKCIE

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Informacja o udziale w programie i otrzymaniu wsparcia finansowego

Nasza Szkoła po złożeniu wniosku została zakwalifikowana do udziału w projekcie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 159 000 zł. W ramach programu zostanie do końca sierpnia 2022r. zakupiony sprzęt wybrany z katalogu opublikowanego na stronie projektu. Zakupione wyposażenie bedzie wykorzystywane w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

Sprzęt zakupiony w ramach programu (wykorzystano 60% przyznanych środków)

Sprzęt zakupiony w ramach programu (wykorzystano 40% przyznanych środków)

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Udokumentowanie wykorzystywania powierzonego sprzętu:

Rok szkolny 2022/2023
wrzesień 2022
październik 2022
listopad 2022
grudzień 2022
styczeń 2023
luty 2023
marzec 2023
kwiecień 2023
maj 2023
czerwiec 2023

Rok szkolny 2023/2024
wrzesień 2023
październik 2023
listopad 2023
grudzień 2023
styczeń 2024
luty 2024

wrzesień 2023 - styczeń 2024 (pierwsza informacja)
wrzesień 2023 - styczeń 2024 (druga informacja)
luty 2024 - czerwiec 2024 (pierwsza informacja)
luty 2024 - czerwiec 2024 (druga informacja)

wrzesień 2024 - styczeń 2025
luty 2025 - czerwiec 2025
wrzesień 2025 - styczeń 2026
luty 2026 - czerwiec 2026
wrzesień 2026 - styczeń 20277
luty 2027 - czerwiec 2027

Dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymienianie się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania wyposażenia